• Obwieszczenie z dnia 29.05.2013 r.

  Budowa linii kablowej śn przez linię kolejową na ul. Energetycznej, na dz. nr 11, AM 86, Obręb Oleśnica-Miasto, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.05.2013 r.

  Budowa sieci gazowej śr/c rejon ul. Metalowców w Pszennie – teren PKP na działce nr 22/2 AM-4 Obręb Pszenno, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.05.2013 r.

  budowa linii kablowych 20 kV pomiędzy projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/20 kV Wińsko a projektowanymi słupami kablowo-napowietrznymi, budowie słupów kablowo-napowietrznych, demontażu fragmentu odcinków linii napowietrznych i dwóch słupów liniowych na częściach działek nr 83/1, 84, 86/3, 88, 89, 105 AM-1 obręb Wińsko

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 09.05.2013 r.

  Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) wraz z linią światłowodową i telesterowniczą, na terenie działki 963/2 – obręb Kawice, gmina Prochowice, województwo dolnośląskie, łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/20kV Prochowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 09.05.2013 r.

  Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej – przewidzianej do realizacji na terenie miasta Wrocławia, na działce nr 3 – obręb Kowale, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 26.04.2013

  Budowa sieci wodociągowej Ø 160 wzdłuż ul. Stawowej na Osiedlu Lucień w Oleśnicy (inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 10 AM-93, obręb 0001 Lucień, miasto Oleśnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 26.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 26.04.2013

  przebudowie oraz budowie odcinka linii niskiego napięcia wraz z zestawem złączowo-pomiarowym zasilającym budynek mieszkalny, na częściach działek nr 171/5, 134/1, 132, 133/1, obręb Brzezimierz, gmina Domaniów

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 22.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 22.04.2013

  przebudowa – demontaż istniejącej i budowa nowej – napowietrznej, dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV, relacji: Hermanowice – Czechnica – Klecina, na odcinku przechodzącym przez obręby ewidencyjne: Psary, Chwalibożyce, Osiek, Godzinowice, Jaczkowice, Gaj Oławski, Zabardowice, Lizawce, Marcinkowice i Jankowice – gmina Oława

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 22.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 22.04.2013

  Budowa sieci wodociągowej w ulicach Warciańskiej i Noteckiej we Wrocławiu oraz w ich rejonie na działkach numer: 5, 40/4, 103, AM-18, obręb Pilczyce

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa linii kablowych średniego napięcia wraz ze złączem SN – przewidzianej do realizacji na terenie miasta Wrocławia, na działce nr 12/2 AM6 obręb Kleczków, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa odcinka sieci wodociągowej na częściach działek nr 139, 232, 228, 198, 1/4 AM-1, obręb Kaszyce Milickie, gmina Żmigród

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa linii kablowej nN ze złączami kablowymi nN w celu zasilania budynków przy ul. Kobylińskiej i Ścinawskiej w Legnicy, na terenie działki nr 84/3, AM-3, obręb 0005 Piątnica, miasto Legnica, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa infrastruktury związanej z posadowieniem kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, na terenie działki nr 4/33, AM-8, obręb 0061 Różanka, miasto Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ciechanowice – Przejście przez tory PKP linia Wrocław – Zgorzelec, działka nr 254/11 – przewidzianej do realizacji na terenie gminy Marciszów, na działce nr 254/11 obręb Ciechanowice, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 5 we wsi Marciszów – przewidzianej do realizacji na terenie gminy Marciszów, na działce nr 589 AM4 obręb Marciszów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 14, 73, 76 i na części działki nr 62, obręb Gola oraz na działce nr 143, obręb Kopaszyn, gmina Prusice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  Obwieszczenie z dnia 12.04.2013

  „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działce nr 293/15 oraz częściach działek nr 462/, 449/1, obręb Pawłów Trzebnicki”, gmina Trzebnica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.03.2013

  Obwieszczenie z dnia 20.03.2013

  Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączami kablowymi w ul. Sułowskiej, Żmigrodzkiej we Wrocławiu oraz w ich rejonie.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.03.2013

  Obwieszczenie z dnia 20.03.2013

  Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem publicznym w mieście Legnica – przewidziany do realizacji na terenie gminy Legnica, na działce nr 422/4 obręb Wocławskie Przedmieście, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 14.03.2013

  Obwieszczenie z dnia 14.03.2013

  Budowa linii kablowej przez linię kolejową na ul. Pawłowickiej w km 2.408, na dz. nr 103/1, AM 20. obręb Pawłowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej