Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

 

Nowa strona BIP w przygotowaniu

Dane adresowe

Informacje o podmiocie

 Pełna nazwa

Instytut Rozwoju Terytorialnego

Dane teleadresowe - Wrocław

 Adres

 ul. Świdnicka 12-16

 Kod pocztowy

 50-068 Wrocław

 Nr telefonu

 +48 (71) 343 79 46

 Nr fax/ tel.

 +48 (71) 344 52 45

 Adres e-mail

irt@irt.wroc.pl 

 

 Adres strony WWW

 www.irt.wroc.pl

Dane teleadresowe - filia w Legnicy

 Adres

 Rynek 34

 Kod pocztowy

 59-220 Legnica

 Nr telefonu

 +48 (76) 852 36 04

 Nr fax

 +48 (76) 852 36 04 wew. 20

 

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA 

 

 

Godziny pracy Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu:

 

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30