Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

 

Nowa strona BIP w przygotowaniu

Dane podstawowe

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu zostało powołane jako samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego na mocy Uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r.

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne wykonuje opracowania na rzecz samorządu województwa oraz podporządkowanych mu jednostek.

Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego należy opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Równolegle do prac nad planem województwa dolnośląskiego prowadzone są prace planistyczne dotyczące wybranych obszarów problemowych.

Ponadto, ze względu na zakres prowadzonych prac WBU współpracuje z sąsiednimi województwami oraz przygranicznymi regionami ościennych państw.

Działalność Biura obejmuje również wykonywanie merytorycznych zadań na bieżące potrzeby Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego (opinie, materiały tekstowe i graficzne, informacje, raporty, edycje opracowań).