Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu do 31.12.2012 r. 

 

 

Lp.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Zakres kontroli

Termin kontroli

Wystąpienia pokontrolne/

zalecenia/

wyniki kontroli

 

2006 r.

1.    

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przestrzeganie realizacji procedur ustawy, o których mowa w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zakresu kontroli określonego w art. 187 ust. 3 w/w ustawy w 2006 r.

22.09 - 29.09. 2006

-

2007 r.

1.   1

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Kontrola archiwum zakładowego

19.12.2007 – 15.01.2008

24.04.2008

2008 r.

1.    

Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Ocena warunków pracy przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

6.05 -. 7.05. 2008

7.05.2008

2.    

Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (odwieszenie zawieszonego postępowania)

17.07. 2008

-

3.    

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przestrzeganie realizacji procedur ustawy, o których mowa w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zakresu kontroli określonego w art. 187 ust. 3 w/w ustawy w 2007 r.

26.08.2008

-

2009 r.

1.    

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Prawidłowość dokonania w 2008 r. zakupu stacji graficznej wraz z oprogramowaniem MS Office 2007, w ramach posiadanych przez Biuro środków na wydatki majątkowe w 2008 r. przeznaczonych na zakup dwóch samochodów służbowych

27.03 – 30.04.2009

30.06.2009

2.    

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przestrzeganie realizacji procedur ustawy, o których mowa w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zakresu kontroli określonego w art. 187 ust. 3 w/w ustawy w 2008 r.

6.08.2009

10.2009

2010 r.

1.          

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Działanie związane z uzgadnianiem MPZP jednostek samorządu terytorialnego województwa pod kątem zapłaty odszkodowania za działkę nr 457/2 AM-17

4.02.2010

2.07.2010

2.          

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 

6.04 – 20.04.2010

 

30.04.2010

3.          

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Kontrola archiwum zakładowego

2.12.2010

13.04.2011

2011 r.

1.    

Urząd Skarbowy Wrocław

Stare Miasto

Weryfikacja rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za okres od kwietnia 2006 r. do stycznia 2011 r. w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim za styczeń 2011 r. na rachunek bankowy podatnika przed upływem terminu zwrotu

1.03. – 31.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

2.    

Urząd Skarbowy Wrocław

Stare Miasto

Weryfikacja rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za okres od kwietnia 2006 r. do stycznia 2011 r. w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim za styczeń 2011 r. na rachunek bankowy podatnika przed upływem terminu zwrotu

9.03. – 31.03.2011

31.03.2011

2012 r.

1.    

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Lustracja dla oceny stanu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do AP

4.07.2012

3.09.2012