Oferty pracy zamieszczone przed dniem 31.10.2012 r. znajdują się w archiwum ogłoszeń archiwum BIP na dzień 31.10.2012 r. 

 

Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.