Opracowania planistyczne

 

Opracowania wykonane przez WBU we Wrocławiu na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wcześniejszej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym to m. in.:

 

 

 

Pełny tekst wymienionych opracowań oraz aktualne informacje o opracowaniach wykonanych przez WBU we Wrocławiu są zamieszczone na stronie internetowej:http://www.wbu.wroc.pl/