Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

 

Nowa strona BIP w przygotowaniu

Uchwała  nr 699/00 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.07.2000 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr 184/99 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.06.99 dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),