Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego obowiązuje na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1686/IV/12 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

 

Zobacz:

Regulamin organizacyjny WBU we Wrocławiu

Schemat struktury organizacyjnej