Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzone przed dniem 31.10.2012 r. znajdują się w archiwum ogłoszeń archiwum BIP na dzień 31.10.2012 r.